Werkwijze

Werkwijze

Tijdens het eerste consult wordt de ziektegeschiedenis van de patiënt besproken aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Gedurende dit gesprek probeer ik een beeld te vormen van de aard van de persoon en zijn/haar klachten. 

Met deze verzamelde gegevens stelt ik een persoonlijk behandel plan op. Hierbij wordt gekeken welke natuur geneeskundige behandeling het best aansluit bij de patiënt en de klachten. Dit behandel plan wordt samen met de patiënt besproken. Inzicht in het ‘waarom’ van de behandeling is in de natuurgeneeskunde belangrijk. De patiënt werkt immers zelf actief mee aan zijn of haar gezondheid. Om het genezingsproces goed te begeleiden, hebben één of meerdere vervolg consulten plaats.

Ik werk altijd volgens de vijf natuurgerichte principes. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het lichaam heeft een zelf genezend vermogen en mijn behandeling zal er ook op gericht zijn om dat vermogen op natuurlijke wijze te stimuleren.

Gezonde voeding is een van de pijlers van de natuurgeneeskunde. Ontgiften en versterking van het immuun systeem worden nagestreefd. Om de gezondheid te verbeteren en genezing te bewerkstelligen, werkt de natuurgerichte zorgverlener met zo natuurlijk mogelijke middelen en prikkels.

Andere uitgangspunten van de natuurgerichte gezondheidszorg zijn:
  • Gezondheid is meer dan niet ziek zijn, het gaat ook om het verbeteren van de kwaliteit van leven.
  • Holistisch, dat wil zeggen er van uitgaande dat gezondheid zich energetisch manifesteert op drie niveaus – lichamelijk, mentaal/emotioneel en spiritueel.
  • Preventie en nazorg zijn minstens zo belangrijk als het behandelen van de gezondheidsklachten.
  • Diagnose en behandeling zijn niet symptoom gericht, maar richten zich zoveel mogelijk op de oorzaak en het onderkennen van ziekte in een vroeg stadium.
  • Genezing of verbetering heeft tijd nodig, zoals ziekte veelal tijd nodig had om te ontstaan.
  • Ieder mens is uniek naar geest, lichaam en ziel en elke therapie dient daarop te worden afgestemd.